เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)
     - Plus
     - Taxan
     - Vivitek
     - Avio
     - Eiki
     - อะไหล่และอุปกรณ์เสริม
     - ส่วนลดพิเศษ
อุปกรณ์สำนักงาน
     - เครื่องเคลือบเอกสาร
     - เครื่องเจาะเข้าเล่ม
     - เครื่องทำลายเอกสาร
     - แท่นตัดเอกสาร
     - เครื่องบันทึกเวลา นาฬิกา เครื่องตอกบัตร
ระบบรักษาความปลอดภัย
     - ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)
กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์
     - กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์นำเสนองาน
     - จอรับภาพ
     - Interactive kit
     - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ
เครื่องสแกนขนาดใหญ่
     - เครื่องสแกนขนาดใหญ่ Contex
Services
     - Firmware Electronic CopyBoard
     - Printer List For CopyBoard
     - CATALOG
 
 
User :
Password :
  Register
 
 
Version
 
When telecommunications was revolutionized by cell phones, B.B.E.A. seized opportunity by establishing Bangkok O.A. Coms to handle just cell phones. As business model changed and progress because of 9-11 terrorist incident, everybody became concerned about security. Bangkok O.A. Coms cought the first wave and secured suppliers from Samsung CCTV. With it’s global expansion and strengths in almost every field, Samsung and Bangkok O.A. Coms worked together and strengthen their relationships by providing equipment for higher security for Thai citizen.

As information age exploded, PLUS Vision, Japan, took opportunity to introduce the first ever opaque (paper or object) projector for presentation and meeting. The product was truly sensational and was a must at the time. Naturally, products evolved into projectors and copyboards, and B.B.E.A. relegated responsibilities onto the newly established, PLUS-BBG Corporation (Thailand) Ltd. Together, PLUS-BBG and B.B.E.A. introduced many necessities to present copyboards, interactive boards, projectors for homes and businesses, projection screens, and conference tools.

So, come and join us in the ever expanding progress of new exciting products for everyday’s office needs, to sophisticated security systems including conferences and entertainment. We welcome any customers and interested partners to come experience the best products to be offered in Thailand.
   
Bangkok Business Equipment Automation Co.,Ltd.
333/81 IT Square Tower 1 Fl.4 Khamphaeng Phet 6 Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. 0-2576-1466-77 Fax.0-2576-1480
E-Mail: webmaster@bbe-group.com
Copyright © 2010 . Bangkok Business Equipment Automation Co.,Ltd. All Right reserved.