เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)
     - Plus
     - Taxan
     - Vivitek
     - Avio
     - Eiki
     - อะไหล่และอุปกรณ์เสริม
     - ส่วนลดพิเศษ
อุปกรณ์สำนักงาน
     - เครื่องเคลือบเอกสาร
     - เครื่องเจาะเข้าเล่ม
     - เครื่องทำลายเอกสาร
     - แท่นตัดเอกสาร
     - เครื่องบันทึกเวลา นาฬิกา เครื่องตอกบัตร
ระบบรักษาความปลอดภัย
     - ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)
กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์
     - กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์นำเสนองาน
     - จอรับภาพ
     - Interactive kit
     - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ
เครื่องสแกนขนาดใหญ่
     - เครื่องสแกนขนาดใหญ่ Contex
Services
     - Firmware Electronic CopyBoard
     - Printer List For CopyBoard
     - CATALOG
 
 
User :
Password :
  Register
 
 
Version
 
เจ้าหน้าที่การตลาด
คุณสมบัติ
  เพศ ชาย/หญิง
อายุ 24 -35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์  1 ปีขึ้นไป
มี ประสบการณ์ด้านการตลาด , ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ทำการออกแบบสื่อโฆษณา แลนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

   สนใจโทรศัพท์สอบถาม / สมัครด้วยตนเองหรือสมัครแบบออนไลน์ได้เลย
พนักงานขาย
คุณสมบัติ
  เพศ ชาย / หญิง
อายุ 24-35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด , การจัดการ
มีประสบการณ์ขาย 1 ปีขึ้นไป
มีบุคลิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี รักงานขาย
มีค่าคอมมิชชั่น และ Incentive , มียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ


   สนใจโทรศัพท์สอบถาม / สมัครด้วยตนเองหรือสมัครแบบออนไลน์ได้เลย
คุณสมบัติ
 
ช่าง
คุณสมบัติ
  เพศ ชาย
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์  -
มีประสบการณ์งานติดตั้งระบบ CCTV จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   สนใจโทรศัพท์สอบถาม / สมัครด้วยตนเองหรือสมัครแบบออนไลน์ได้เลย
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
คุณสมบัติ
  เพศ หญิง
อายุ 28-35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
ทำบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ , GL , สามารถใช้โปรแกรม Auto Fight ได้

   สนใจโทรศัพท์สอบถาม / สมัครด้วยตนเองหรือสมัครแบบออนไลน์ได้เลย
ผู้คุมงานติดตั้ง
คุณสมบัติ
  เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์คุมงานติดตั้งระบบ CCTV

   สนใจโทรศัพท์สอบถาม / สมัครด้วยตนเองหรือสมัครแบบออนไลน์ได้เลย
Technical Customer Relation
คุณสมบัติ
  เพศ ชาย
อายุ 28 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
แก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด

   สนใจโทรศัพท์สอบถาม / สมัครด้วยตนเองหรือสมัครแบบออนไลน์ได้เลย
พนักงานสต็อก
คุณสมบัติ
  เพศ ชาย
อายุ ไม่เกิน 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

   สนใจโทรศัพท์สอบถาม / สมัครด้วยตนเองหรือสมัครแบบออนไลน์ได้เลย
   
Bangkok Business Equipment Automation Co.,Ltd.
333/81 IT Square Tower 1 Fl.4 Khamphaeng Phet 6 Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. 0-2576-1466-77 Fax.0-2576-1480
E-Mail: webmaster@bbe-group.com
Copyright © 2010 . Bangkok Business Equipment Automation Co.,Ltd. All Right reserved.