เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)
     - Plus
     - Taxan
     - Vivitek
     - Avio
     - Eiki
     - อะไหล่และอุปกรณ์เสริม
     - ส่วนลดพิเศษ
อุปกรณ์สำนักงาน
     - เครื่องเคลือบเอกสาร
     - เครื่องเจาะเข้าเล่ม
     - เครื่องทำลายเอกสาร
     - แท่นตัดเอกสาร
     - เครื่องบันทึกเวลา นาฬิกา เครื่องตอกบัตร
ระบบรักษาความปลอดภัย
     - ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)
กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์
     - กระดานเลื่อนอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์นำเสนองาน
     - จอรับภาพ
     - Interactive kit
     - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ
เครื่องสแกนขนาดใหญ่
     - เครื่องสแกนขนาดใหญ่ Contex
Services
     - Firmware Electronic CopyBoard
     - Printer List For CopyBoard
     - CATALOG
 
 
User :
Password :
  Register
 
 
Version
 
PLUS UPIC NotePad Print
UPIC Notepad Wireless Interactive Pad
Pad External dimensions(mm) 332W×269H×8D(Excluding projecting parts)
Dot Pattern Sheet Size(mm) 298W×219H
Weight Approx. 445g
Digital Pen
※1※2※3
Reading System Reading Anoto dot pattern by using Anoto digital pen
Power Supply AAA alkaline battery x 1 (1.5V)
Interface Conforming to Bluetooth2.0 class2 ※4
Main unit weight Approx. 40g / 0.1lb (including battery)
Including software operating environment Compatible operating systems Windows XP(Home Edition/Professional Edition Service Pack 3 later)、 Windows Vista(32bit/64bit)、Windows7(32bit/64bit)
Compatible Office products※5※6 PowerPoint2003/2007/2010
Compatible computer types Preinstalled models operating on one of the operating system adove
CPU 1GHz or faster processor
Memory Windows XP:512MB or grater / Windows Vista:1GB or greater / Windows7 : 1GB(32bit),2GB(64bit) or greater
Hard Disk 200MB available disk space
Display resolution 1024×768 pixels or greater, True Color(32bit) or greater
Accessories Digital pen x1, Dedicated stylus for digital pen x1, AAA alkaline battery(1.5V) x1, Carrying case x1, User's manual x1, Manual for digital pen x1, CD-ROM(UPIC utility, UPIC Touch&Draw, PLUS UPIC Print Addin for PowerPoint, User's manual in pdf x1)
  • ※1:A computer and display device are required to draw with the digital pen.
  • ※2:For details on operating principles, etc., see http://www.anoto.com/
  • ※3:This product is based on Anoto technology.
  • ※4:A separate Bluetooth adapter is required to connect to a computer not equipped with a built-in Bluetooth function.
  • ※5:To enable the pen tool(Pointer option) and printing add-in, Microsoft PowerPoint2003(or later)must be installed on your PC.
  • ※6:Some menu commands may not work with all versions of PowerPoint.
  • Model subject to change without notice.
  • Digital pens may be purchased separately as indivisual items.
  • The communication range of radio waver varies depending on the usage environment. It may narrow near devices potentially causing radio disturbance such as microwave ovens, cordless phones, wireless network devices and so on.
   
Bangkok Business Equipment Automation Co.,Ltd.
333/81 IT Square Tower 1 Fl.4 Khamphaeng Phet 6 Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. 0-2576-1466-77 Fax.0-2576-1480
E-Mail: webmaster@bbe-group.com
Copyright © 2010 . Bangkok Business Equipment Automation Co.,Ltd. All Right reserved.